Komunitní plánování sociálních služeb ORP Soběslav

logo OPZ barevne  

Od 1. 11. 2017 realizuje CpKP jižní Čechy dvouletý projekt „Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Soběslav" (registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006568), jehož partnerem je město Soběslav.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Cílem projektu na území ORP Soběslav je:
- udržet a rozvíjet místní partnerství,
- vypracovat akční plán sociálních služeb na rok 2019,
- vypracovat aktuální střednědobý plán na roky 2020-2022

 

 Hlavní aktivity projektu:

- zajištění koordinace procesu plánování (činnost řídící skupiny a skupin pracovních, aktualizace metodik procesu plánování)

- zpracování podkladů pro vytvoření akčního a střednědobého plánu (vyhodnocení naplnění záměrů předchozího plánu, zjišťování potřeb soc. služeb na území ORP Soběslav, analýzy)

- vytvoření akčního a střednědobého plánu (ve spolupráci s poskytovateli, uživateli a zadavateli sociálních služeb)

- informování a zapojování účastníků procesu plánování (informování veřejnosti o procesu plánování a o nabídce sociálních služeb v regionu)

- posílení spolupráce mezi obcemi a krajem (kulaté stoly, oboustranný přenos informací mezi obcemi a krajem, rozvoj spolupráce mezi ORP v kraji)

 

Výstupy projektu:

Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2019

Střednědobý plán rozvoje soc. služeb 2020 - 2022  
 

Kontaktní osoby:

Bc. Daniel Rosecký, CpKP jižní Čechy
tel. 777 793 720
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Jana Háková, Odbor sociálně zdravotní MěÚ Soběslav (zástupce partnera projektu)
tel. 381 508 134
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Základní dokumenty:

Statut (základní listina) komunitního plánování sociálních služeb ORP Soběslav

Jednací řád řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb ORP Soběslav

 

Realizace projektu v období listopad 2017 – duben 2019:

Na začátku realizace projektu obnovila činnost řídící skupina, která pracuje ve stejném složení jako při posledním procesu plánování v roce 2012 – 2013:

Mgr. Vladimír Drachovský - město Soběslav
Ing. Radek Bryll - Městský úřad Soběslav
Jana Háková - Městský úřad Soběslav
Ing. Petr Kocián - Městský úřad Veselí nad Lužnicí
Ing. Zina Petrásková - Senior - dům Soběslav
Mgr. Jan Vavříček - TEP, centrum sociálních služeb
Miloš Silovský - zástupce uživatelů sociálních služeb

 

V období listopad 2017 - duben 2019 se řídící skupina sešla na 7 jednáních:

1. jednání ŘS Soběslav - 4. prosince 2017
2. jednání ŘS Soběslav - 10. ledna 2018
3. jednání ŘS Soběslav - 19. března 2018
4. jednání ŘS Soběslav - 5. září 2018
5. jednání ŘS Soběslav - 17. prosince 2018
6. jednání ŘS Soběslav- 21. ledna 2019
7. jednání ŘS Soběslav- 1. dubna 2019

 

Fotografie z jednání z řídící skupiny:

WP 20180110 16 18 26 Pro

b_320_180_16777215_00_images_phocagallery_foto_cpkp_jc_wp_20180110_16_22_26_pro.jpg

wp 20180110 16 22 32 pro

 

Byla aktualizována metodika pro plánování na území ORP Soběslav, která bude průběžně doplňována. Byla zpracována první část evaluace předchozího procesu plánování.
Na základě rozhodnutí Řídící skupiny byly aktualizovány základní dokumenty (statut, jednací řád).

 

V prosinci a v lednu se konala dvě veřejná setkání:
Veřejné setkání ve Veselí nad Lužnicí se konalo 14. prosince 2017 v TEP, centrum sociálních služeb.
Veřejné setkání v Soběslavi se konalo 10. ledna 2018 v prostorách Senior – dům Soběslav.

V prosinci 2017 se ve Veselí nad Lužnicí a v Soběslavi konala celkem 4 setkání zástupců projektu se seniory. Cílem bylo předání informací o projektu, o možnostech využívání sociálních služeb, o dostupnosti příspěvku na péči atp.

 

Byly zformovány čtyři pracovní skupiny, do konce dubna 2019 se každá z nich sešla na těchto jednáních:

Pracovní skupina Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením:

1. jednání se konalo 3. dubna 2018
2. jednání se konalo 15. května 2018
3. jednání se konalo 5. června 2018
4. jednání se konalo 17. července
5. jednání se konalo 4. prosince 2018 

 

Pracovní skupina Podpora rodin, dětí a mládeže

1. jednání se konalo 9. dubna 2018
2. jednání se konalo 21. května 2018
3. jednání se konalo 18. června 2018
4. jednání se konalo 23. července 2018
5. jednání se konalo 3. prosince 2018

 

 Pracovní skupina Podpora ostatních skupin ohrožených sociálním vyloučením

1. jednání se konalo 19. dubna 2018
2. jednání se konalo 17. května 2018
3. jednání se konalo 14. června 2018
4. jednání se konalo 19. července 2018
5. jednání se konalo 4. prosince 2018

 

Pracovní skupina Podpora osob ohrožených sociálním vyloučením Veselí nad Lužnicí

1. jednání se konalo 4. dubna 2018 a
2. jednání se konalo 21. května 2018
3. jednání se konalo 18. června 2018
4. jednání se konalo 23. července 2018
5. jednání se konalo 10. prosince 2018

 

Realizační tým zpracoval finální verzi sociodemografické analýzy regionu. Byla zpracována aktuální Analýza zajištění sociálních služeb poskytovaných na území ORP Soběslav.

Proběhla příprava průzkumů - zjišťování potřeb poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na území ORP Soběslav.

Řídící skupina rozhodla, že jedním z průzkumů bude anketa pro širokou veřejnost. Otázky budou stejné, jako při anketě v roce 2012, výstupy z roku 2012 a 2018 pak budou porovnány. Řídící skupina hodnotí anketu jako užitečnou a potřebnou, přestože to není reprezentativní průzkum a získané názory nelze zobecňovat. Je to ale metoda, která umožňuje oslovit velkou část občanů a dává jim možnost vyjádřit se k dané problematice. Anketa byla ukončena a byl z ní zpracován výstup.

Proběhl průzkum drogové scény na území ORP Soběslav a také byl zahájen průzkum potřebnosti terénních služeb na území ORP Soběslav.

 

Pozvánky a aktuality:

Byl zpracován Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Soběslav na rok 2019. Plán má náležitosti podle zák. č. 108/2006 Sb. a je v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2019 – 2021. 

Akční plán sociálních služeb ORP Soběslav 2019

 

 

 

 

 

CpKP jižní Čechy podpořili