Do Španělska na zkušenou - Začít znovu III. - Zahraniční stáže pro mládež

P2 1Projekt umožní až 20-ti osobám absolvování vzdělávacích a motivačních aktivit - jazyková příprava, multikulturní trénink, finanční gramotnost, kurzy šité na míru pro přípravu na zahraniční stáž ve Španělsku. Následně 10-ti osobám zajistí 3-měsíční zahraniční stáž ve Španělsku v Barceloně u vybraných zaměstnavatelů. Po jejich návratu proběhne poradenství a intenzivní následná podpora cílové skupiny pro vstup na trh práce nebo do dalšího vzdělávání či odborné přípravy po jejím návratu do České republiky.

O projektu:

Cílem projektu je podpora mladých ve věku 15-30 let, kteří nejsou v okamžiku vstupu do projektu v zaměstnání, vzdělávání nebo odborné přípravě. Projekt nabízí jejich podporu formou vzdělávání (jazyková příprava, multikulturní trénink), poradenství, vyslání na zahraniční stáže do Španělska - 3 měsíční praxe, a zajištění následné pomoci při uplatnění se na trhu práce.

Projekt umožní až 20-ti osobám absolvování vzdělávacích a motivačních aktivit - jazyková příprava, multikulturní trénink, finanční gramotnost, kurzy šité na míru pro přípravu na zahraniční stáž ve Španělsku. Následně 10-ti osobám zajistí 3-měsíční zahraniční stáž ve Španělsku v Barceloně u vybraných zaměstnavatelů. Po jejich návratu proběhne poradenství a intenzivní následná podpora cílové skupiny pro vstup na trh práce nebo do dalšího vzdělávání či odborné přípravy po jejím návratu do České republiky.

Máte zájem o vstup do projektu?

Zhlédněte VIDEOUPOUTÁVKU a vyplňte PŘIHLÁŠKU DO PROJEKTU!

ZZIII. PLAKÁT A4 menší velikost

Pro koho je projekt určen?

Osoby ve věku 15-29 let včetně, které v okamžiku vstupu do projektu nejsou v zaměstnání, vzdělávání nebo odborné přípravě a které zároveň splňují alespoň jednu z následujících podmínek:

 • mají nejvýše dokončené základní vzdělání (ISCED 0 až 2),
 • mají nejvýše dokončené středoškolské vzdělání (ISCED 3 až 4) a jsou zdravotně znevýhodněné nebo postižené (I. nebo II. stupeň invalidity, nebo osoby ve III. stupni invalidity, jestliže jsou schopny výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek),
 • jsou osoby s dokončeným středoškolským vzděláním (ISCED 3 až 4) prokazatelně nezaměstnané, nebo neaktivní déle než 3 měsíce,
 • jsou osoby s nejvýše dokončeným středoškolským vzděláním (ISCED 3 až 4), které jsou klienty, anebo bývalými klienty zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, osoby po odchodu z náhradní rodinné péče a osoby, které jsou klienty nebo bývalými klienty zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Místo realizace projektu:

 • Olomoucký kraj,
 • Moravskoslezský kraj,
 • Jihomoravský kraj.

Lokalita zahraniční stáže:

 • Barcelona, Španělsko

Výstupy projektu:

 • 20 zájemců o vstup do projektu
 • 15 účastníků projektu
 • 10 účastníků projektu bude vysláno na zahraniční stáž do Španělska
 • min. 8 účastníků projektu úspěšně dokončí zahraniční stáž

Rámcový harmonogram projektu:

harmonogram

Doba realizace projektu:

15. 7. 2023 - 15. 7. 2024

Dokumenty ke stažení:

Bližší informace najdete na následujících webových a facebookových stránkách:

KONTAKTY:

Centrum pro komunitní práci Severní Morava

M. R. Štefánika 318/1, 78701 Šumperk

Tel.: +420 777 606 368, + 420 702 134 380

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

CpKP Severní Morava podpořili