Projekt CENTRA SOCIÁLNĚ ORIENTOVANÝCH INOVACÍ

csi-logo-300Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj od ledna 2013 realizuje projekt s názvem „Centra sociálně orientovaných inovací“, který je zaměřen na využití inovací ve venkovských regionech vedoucích k nalezení především vhodných forem podpory (sebe)zaměstnávání osob ohrožených na trhu práce.

 

 

Hlavním nástrojem rozvoje lidského kapitálu jsou sociálně orientované inovace (dále jen inovace) – nové způsoby práce a aktivizace, které efektivněji než ty již zavedené řeší aktuální potřeby zaměstnávání znevýhodněných osob na trhu práce (nové služby, přístupy, metody podpory). 

Pomocí přenosu zkušeností našich zahraničních partnerů budou ve vybraných lokalitách vytvořeny dvě Centra sociálně orientovaných inovací (CSI) – na Šumpersku a Přerovsku, kde bude probíhat implementace nových metod – inovací. 

Projekt je určen především pro samosprávu, neziskové organizace, místní partnerství, tzv. místní akční skupiny, sdružení obcí a další zájemce o sociálně orientované inovace. Tito nositelé inovací získají s podporou projektu informace, znalosti a využijí nové kooperační vazby pro plánování a testování sociálně orientovaných inovačních projektů v praxi. 

Samotná realizace projektu je rozdělena do tří hlavních etap:

  • Přenos zahraničních zkušeností zaměřený na sdílení příkladů inovací, metodik, pobídkových programů a vzdělávacích modulů, které jsou úspěšně aplikovány u zahraničních partnerů projektu. 
  • Druhá fáze projektu je zaměřena na vzdělávání a praktické vytváření inovativních plánů/projektů v zázemí Center sociálních inovací (CSI). Součástí této fáze jsou i čtyři motivačně vzdělávací studijní cesty za úspěšnými projekty do Španělska, Portugalska, Skotska a Rakouska.
  • Závěrečnou částí projektu je šíření výsledků projektu a inspirace pro ostatní regiony pro uplatňování inovací v rozvoji především venkovských regionů. 

Projekt je naplňován partnerstvím zahraničních organizací s dlouholetými zkušenostmi v oblasti sociálních inovací.

CpKP Severní Morava podpořili