Procesní audit a plán rozvoje seniorských sociálních služeb Farní charity Starý Knín

Charita Česká republika-logo barevnéNa podzim roku 2019 jsme zahájili spolupráci s Farní charitou Starý Knín. Uzavřeli jsme smlouvu o realizaci Procesního auditu a implementaci jeho doporučení do současných dokumentů organizace. Druhá část zakázky se zaměří na Vytvoření plánu rozvoje seniorských sociálních služeb Farní charity Starý Knín na území jejich působnosti. Zakázka je realizována v rámci projektu Strategický rozvoj a zvyšování kvalit terénních sociálních služeb FCHSK pro seniory a osoby se zdravotním postižením, číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007734.

Procesní audit se zaměřuje na 4 dané služby a jejich vztah k celé organizaci:

  • pečovatelskou službu,
  • osobní asistenci,
  • odlehčovací službu,
  • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

V rámci procesu jsme přímo navázali na doporučení Analýzy současného stavu seniorských služeb, která posuzuje procesy v organizaci, odhaluje slabá místa a navrhuje doporučení pro vylepšení fungování samotných sociálních služeb.
Do konce roku jsme zrealizovali skupinová setkání se zaměřením na všechny služby v každém z těchto středisek: Nový Knín, Petrovice, Svaté Pole, Kamýk, Hořovice, Neveklov, Votice, Štěchovice, Popovice a Bratronice. Tato setkání jsme doplnili individuálními rozhovory s vytipovanými zaměstnanci.
Ve fázi implementace doporučení dojde k revizi vybraných stávajících dokumentů a konzultaci aktualizace současných metodik/směrnic. Jednotlivá doporučení procesního auditu budou dle rozhodnutí objednatele následně implementována do praxe organizace. Zakázka bude pokračovat i v roce 2019, kdy se zaměříme na zpracování Plánu rozvoje seniorských sociálních služeb.

Realizátorky: Mgr. Martina Macurová, Petra Štěpová

CpKP střední Čechy podpořili