pampeliskaCpKP střední Čechy je nestátní nezisková organizace, jenž usiluje o posílení principů přímé demokracie, transparentnosti a vůbec o zlepšení správy věcí veřejných. Prosazuje  přístupy založené na zapojování veřejnosti do rozhodování a principu partnerství. Našimi partnery jsou hlavně města, obce a regiony Středočeského kraje, městeké části Prahy ale i některé úřady a instituce na národní úrovni.

Závěrečná zpráva projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Beroun a spádového území

Číst dál...Od prosince 2017 do listopadu 2019 jsme společně s městem Beroun realizovali projekt s názvem „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Beroun a spádového území 2019 – 2023", který byl financován z EU prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Naším společným cílem byla aktualizace procesu plánování dostupnosti sociálních a návazných služeb na území města Berouna a jeho rozšíření do spádových obcí v rámci území obce s rozšířenou působností. Realizace projektu směřovala mimo jiné ke zvýšení dostupnosti sociálních a návazných služeb a tím ke zlepšení kvality života lidí nacházejících se v nepříznivé sociální situaci.

Číst dál...

Závěrečná zpráva projektu Plánujeme komunitně pro Hořovice a spádové obce

Číst dál...Centrum pro komunitní práci střední Čechy s městem Hořovice spolupracuje při tvorbě komunitního plánu sociálních služeb dlouhodobě, již od roku 2012. Od ledna 2018 jsme společně aktualizovali stávající komunitní plán pro území města Hořovice i spádových obcí ORP Hořovice.
Komunitní plán, který jsme zpracovali, se opírá o veřejně dostupné informace (statistická data, registr sociálních služeb, webové stránky organizací apod.) i informace z rozhovorů a pracovních setkání s desítkami lidí, kteří v území žijí. V průběhu dvou let jsme uskutečnili rozhovory se zástupci obcí, s poskytovateli sociálních a návazných služeb, s pracovníky sociálního odboru Městského úřadu Hořovice,

Číst dál...

Podpora pečujících na území ORP Lysá nad Labem a Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Číst dál...CpKP střední Čechy od 1. ledna 2020 realizuje na území dvou ORP – Lysá nad Labem a Brandýs nad Labem – Stará Boleslav dvou a půl letý projekt „Pečovat a žít doma je normální – podpora neformálních pečovatelů". Role pečujícího není vůbec snadná. Osoby, které dlouhodobě pečují o své blízké, se často setkávají s minimální podporou ze strany společnosti. Často narážejí na nedostatek různých služeb, včetně služeb sociálních, které by jejich práci doplnily či částečně zastoupily. Potýkají se s finančními problémy, odcházejí ze zaměstnání, protože roli pečujícího zastupují někdy i 24 hodin denně. Díky péči se dostávají do sociální izolace a mohou se cítit velmi opuštěně.

Číst dál...

Kdo se o ně postará?

Číst dál...Když se narodí zdravé dítě, jak roste, začne se pomalu osamostatňovat. Nejdřív se samo nají, oblékne se, hraje si. Později dojde samo do školy nebo do hudebky. Odpoledne si hraje s kamarády, jezdí na kole. Nás, rodiče, ke svým aktivitám nepotřebuje, spoustu věcí zvládne samo. Když dospěje, studuje, najde si zaměstnání, buduje si vlastní život, zakládá rodinu. Naprosto odlišná situace je v rodině, do níž se narodí dítě se zdravotním postižením.

Číst dál...

Procesní audit a plán rozvoje seniorských sociálních služeb Farní charity Starý Knín

Číst dál...Na podzim roku 2019 jsme zahájili spolupráci s Farní charitou Starý Knín. Uzavřeli jsme smlouvu o realizaci Procesního auditu a implementaci jeho doporučení do současných dokumentů organizace. Druhá část zakázky se zaměří na Vytvoření plánu rozvoje seniorských sociálních služeb Farní charity Starý Knín na území jejich působnosti. Zakázka je realizována v rámci projektu Strategický rozvoj a zvyšování kvalit terénních sociálních služeb FCHSK pro seniory a osoby se zdravotním postižením, číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007734.

Číst dál...

CpKP střední Čechy podpořili