Vyhodnocení komunitního plánu

Logo OPZ barevné

Pracovní skupiny, které jsou v rámci procesu KPSS ustaveny, provedly vyhodnocení stávajícího komunitního plánu rozvoje sociálních služeb. Smyslem této aktivity bylo zjistit aktuálnost dokumentu.

Bylo zmapováno, které z plánovaných priorit se podařilo uskutečnit a s jakým úspěchem a které priority budou převedeny do nového Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb.

Vyhodnocení komunitního plánu

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava