Dne 11.9.2018 se konal další seminář

Logo OPZ barevné

Dne 11. září 2018 se uskutečnil další vzdělávací semininář na téma komunitní plánování sociálních služeb. Více informací naleznete dále v příspěvku.

Sociální služeby jsou služby veřejné

Skutečnost, že je účast veřejnosti nezbytnou podmínkou komunitního plánování sociálních služeb a bez ní by nemohlo fungovat, je všeobecně známá věc. Více se o možnostech, způsobech a metodách jejího zapojení dověděli účastníci vzdělávacího semináře Veřejnost v procesu komunitního plánování sociálních služeb. V zasedací místnosti Městského úřadu v Břeclavi se konal dne 11. 9. 2018 a byl uskutečněn v rámci projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb v ORP Břeclav. Jeho účastníci byli srozumitelnou formou seznámeni se spoustou osvědčených způsobů, jak širokou veřejnost oslovit. Nejen kvůli podnětům, které mohou od běžných občanů vzejít a které mohou upozornit na „slepá“ místa v oblasti sociálních služeb. Ale i proto, že pro občany samotné je lepší být obeznámen s problémy a možnostmi v této oblasti dříve, než budou pomoc sami potřebovat.

 

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava