Východomoravská pobočka CpKP naplno obnovila svoji činnost v roce 2011 a získala novou ředitelku, Mgr. Gabrielu Fellingerovou. Pobočka působí nejen ve Zlínském kraji, ale také na Přerovsku. Věnujeme se problematice komunitního plánování sociálních služeb.  Realizujeme mezinárodní projekty zaměřené na oblast rozvoje sociálních služeb. Vzděláváme, podporujeme a posilujeme nestátní neziskové organizace.

Naše projekty, které realizujeme:

Přes Mosty do práce

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Vyškov

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Bystřice
pod Hostýnem

Komunitní plánování sociálních služeb v DSO Mikroregion Hustopečsko

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Šternberk

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Břeclav

 Logo OPZ barevné

Mosty Hranice - základní informace

Číst dál...

Dne 1.7.2018 byla zahájena realizace projektu Přes Mosty do práce v Hranicích, jehož hlavním cílem je zvýšit uplatnitelnost na trhu práce u osob s nízkou úrovní kvalifikace. Vzhledem k absenci jakékoliv kvalifikace se tito lidé potýkají s významným problémem v nalezení vhodného pracovního uplatnění. K tomuto účelu využijeme velice efektivní, ucelený a provázaný systém práce s lidmi prostřednictvím strategie Mostů z chudoby. Projekt bude realizován po dobu 2 let a je financován z prostředků EU prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Vyhodnocení komunitního plánu

Číst dál...

V rámci stávajícího procesu komunitního plánování sociálních služeb došlo k vyhodnocení předchozího Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Šternberska. 

Číst dál...

Pozvání na seminář

Číst dál...

Dovolujeme si vás pozvat na první seminář pro zájemce o problematiku komunitního plánování sociálních služeb. Seminář na téma PRINCIPY A CÍLE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB se bude konat dne 26. června 2018 v zasedaí místnosti Městského úřadu Břeclav, v 13 hodin.

Číst dál...

Uskutečnilo se druhé veřejné setkání

Číst dál...

Dne 9. června se v Bystřici pod Hostýnem uskutečnilo druhé veřejné setkání k projektu Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Bystřice pod Hostýnem“. Akce se konalo v rámci oslav 650. výročí vzniku města Bystřice pod Hostýnem.

Číst dál...

V Bystřici proběhl další seminář pro aktéry komunitního plánování

Číst dál...

Dne 24. května 2018 se konal v Bystřici pod Hostýnem další vzdělávací seminář na téma komunitní plánování, tentokrát na téma Veřejnost v procesu komunitního plánování sociálních služeb.

Pod odborným vedením ředitelky CpKP východní Morava, Mgr. Gabriely Fellingerové,
si účastníci semináře z řad zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů vyslechli ucelenou přednášku o tom, jak důležité zapojení veřejnosti do procesu KPSS je. Veřejnost hraje v tomto plánovacím procesu klíčovou roli. Bez její účasti se nedá komunitní plánování sociálních služeb realizovat.

Číst dál...

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava