Zpět

Sborník výstupů z projektu I BEZ SLUCHU SE DOMLUVÍME

Sborník výstupů projektu  I bez sluchu se domluvíme Sociální práce s osobami se sluchovým postižením je určena všem, kteří si chtějí rozšířit své znalosti týkající se poskytování sociálních služeb lidem se sluchovým postižením a samotné sociální práce s touto cílovou skupinou, a nejenom jim.

Konkrétně se jedná o:

  • sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří pracují v různých sociálních službách a dalších institucích a nezaměřují se primárně na osoby se sluchovým postižením,
  • další odborníky pracující v sociálních službách,
  • pracovníky z obcí, městských úřadů či městských částí,
  • pracovníky úřadů práce v různých agendách, např. hmotná nouze, příspěvek na péči, státní sociální
  • podpora apod.,
  • odborníky z návazných služeb a dalších institucí, např. pracovníky speciálně pedagogických center,
  • školských či zdravotnických zařízení apod.,
  • ohokoliv, kdo chce nahlédnout do práce s touto skupinou lidí.

Publikace určitě může být inspirací i pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří primárně pracují s osobami se sluchovým postižením, tudíž mají velmi bohaté zkušenosti s komunikací a dalšími specifiky této cílové skupiny. Přínosné pro ně mohou být např. části týkající se rozvoje spolupráce v území, doporučení ke krajské síti apod. 

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Další aktivity