Závěrečná zpráva projektu KPSS mikroregionu Polabí

Lysá nad LabemOd ledna 2018 do prosince 2019 jsme společně s městem Lysá nad Labem realizovali projekt s názvem „Komunitní plán sociálních a návazných služeb Mikroregionu Polabí", který byl financován z EU prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Naším společným cílem bylo iniciovat a udržitelně nastavit proces komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území Mikroregionu Polabí. Realizace projektu směřovala mimo jiné ke zvýšení dostupnosti sociálních a návazných služeb a tím ke zlepšení kvality života lidí nacházejících se v nepříznivé sociální situaci.

 Zpracovali jsme analytické podklady:

Zpracovali jsme strategické dokumenty:

Vytvořili jsme informační materiály pro cílové skupiny projektu:

Realizovali jsme 104 různých forem setkání, jednání a rozhovorů, čímž jsme kromě analytického záměru podpořili také spolupráci v celém území Mikroregionu Polabí. Celkem bylo zapojeno cca 550 osob. Bylo realizováno:

  •  20 pracovních skupin (některé PS v klasickém pojetí s širší účastí; ostatní úzce zaměřené na aktuální témata – informovanost o sociálních a návazných službách v území; dobrovolnictví v sociální oblasti a další).
  • 10 rozhovorů s poskytovateli sociálních a návazných služeb.
  • 51 rozhovorů s dětmi a mládeží trávících volný čas v ulicích.
  • 10 jednání se starosty ve spádových obcích.
  • 8 skupinových rozhovorů s různými cílovými skupinami a na různá témata (např. bydlení a zajištění dalších potřeb seniorů a OZP; problematika sociálně vyloučených osob a osob sociálním vyloučením ohrožených a další).
  • 5 individuálních schůzek na aktuální témata (privatizace bytů v Milovicích a dopad na obyvatele; dobrovolnický program v Domově Na Zámku Lysá nad Labem; Senior Taxi a další).
  • Kromě výše uvedeného jednala v průběhu projektu 15x Řídící skupina.

Logo OPZ barevné

Projekt Komunitní plán sociálních a návazných služeb Mikroregionu Polabí č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006547 byl financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

CpKP střední Čechy podpořili